Ledige lejligheder

Andelsboliger til salg

Der er desværre ingen af vores lejligheder der er til salg i øjeblikket. Vi har ikke nogen venteliste og derfor opfordres interesserede til at følge med på vores hjemmeside, da de vil blive slået op herinde.

Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge jf. gældende vedtægter:

 1. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelse.

 2. Andre andelshavere i foreningen

 3. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.